Prawnicy

adwokat Michał Regulski

Założyciel Kancelarii. Absolwent Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. W latach 2007-2010 odbywał aplikację sądową w okręgu Sądu Okręgowego w Jeleniej Górze, którą ukończył złożeniem egzaminu sędziowskiego. Zdobywał doświadczenie zawodowe pracując w kancelariach adwokackich i radców prawnych oraz w sądach.  Uchwałą Okręgowej Rady Adwokackiej we Wrocławiu został wpisany na listę adwokatów Izby Adwokackiej we Wrocławiu.

adwokat Radosław Walczyński

Ukończył studia prawnicze na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego W latach 2004-2007 odbywał aplikację sądową w okręgu Sądu Okręgowego w Legnicy, którą ukończył złożeniem egzaminu sędziowskiego. Wieloletnie doświadczenie zawodowe zdobywał pracując w sądzie. Uchwałą Okręgowej Rady Adwokackiej w Wałbrzychu, a następnie Uchwałą Okręgowej Rady Adwokackiej we Wrocławiu został wpisany na listę adwokatów.

dr nauk prawnych Eugeniusz Szydłowski

Ukończył wyższe studia na wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego na kierunku Prawo, uzyskując tytuł zawodowy magistra prawa. Następnie na tej samej uczelni rozpoczął studia doktoranckie nauk prawnych uzyskując stopień naukowy doktora nauk prawnych. Pełni funkcję przewodniczącego Rady Nadzorczej Legnickiej Spółdzielni Mieszkaniowej. Ukończył kurs dla kandydatów na Członków Rad Nadzorczych Spółkach Skarbu Państwa i złożył egzamin przed Komisją Egzaminacyjną przy Ministrze Skarbu Państwa.

aplikant adwokacki Krzysztof Studziński

Ukończył studia prawnicze na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. W styczniu 2013 r. rozpoczął odbywanie aplikacji adwokackiej. Zdobywał doświadczenie zawodowe pracując w zespole sądowym jednego z wiodących banków w Polsce oraz w kancelariach adwokackich. Uchwałą Okręgowej Rady Adwokackiej we Wrocławiu został wpisany na listę aplikantów adwokackich.

 

 

Siedziba Kancelarii

ul. Najświętszej Marii Panny 5d

59-220 Legnica

tel/fax. 76 854 89 66

tel. 608 025 374

tel. 502 132 963

 

Filia Złotoryja

ul. Basztowa 12/21

59-500 Złotoryja

tel./fax. 76 854 89 66

tel. 608 025 374

tel. 502 132 963

 

You are here